AKTUELLT

Löpande exempel och nyheter
Inhägnad av maskin

Inhägnad av maskin

3m högt vfz + enkelgrind

Dubbelbom 12m Magnetic  Access Pro

Dubbelbom 12m Magnetic Access Pro

Skjutgrind Thor

Skjutgrind Thor

12m dubbel skjutgrind Thor installerad och klar.

Renovering av stängsel, Södermalm

Renovering av stängsel, Södermalm

Byte till nytt 1200 og med överliggare. 

Vägbom 5m vfz

Vägbom 5m vfz

Gjutning dubbel skjutgrind

Gjutning dubbel skjutgrind

Motordriven dubbel slaggrind

Motordriven dubbel slaggrind

Motordriven 7m Dubbel slaggrind med styrning via GSM.

Förskolestängsel med överliggare

Förskolestängsel med överliggare

Förskolestängsel 1200 vfz med överliggare

Förarbete dubbel skjutgrind

Förarbete dubbel skjutgrind

Grävning & formning för dubbel skjutgrind med armerad balk. 

Skjutgrind Thor med belyst logga

Skjutgrind Thor med belyst logga

Skjutgrind Magni XL 12m

Skjutgrind Magni XL 12m

Skjutgrind Magni XL 12m.

Monterad i 6% lutning.

Fundament 1200x4500mm.

 

Avgränsning med förskolestängsel

Avgränsning med förskolestängsel

Skjutgrind Magni 12m

Skjutgrind Magni 12m

12m skjutgrind Magni driftsatt och klar.

Industrigrind 10m vfz

Industrigrind 10m vfz