INDUSTRIGRINDAR

Slaggrindar Manuella

Slaggrind

Manuell slaggrind typ industrigrind höjd 2000 mm försedd med eller utan tre rader taggtråd. Grindarna levereras i profilfyllt och varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461, alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Grindarna levereras med kraftig profilfylld ram, kraftiga gångjärn, hänglåsöglor och markreglar för robust och driftsäker funktion. Grindarna levereras med grindstolpar anpassade efter grindbredden avsedda för direktgjutning. Industrigrindarna är tὕv-godkända i enlighet med EN 13241-1.                      Dagmått: 1500 – 12000 mm

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Gånggrind

Manuell gånggrind typ industrigrind höjd 2000 mm försedd med eller utan tre rader taggtråd. Grinden levereras i profilfyllt och varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461, alternativt varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Grindarna är tὕv-godkända i enlighet med EN 13241-1 och försedda med standardgångjärn och ASSA- låskista för en robust och driftsäker funktion. Grindstolpar i dim. 90x90 mm avsedda för direktgjutning. 

Dagmått: 1000 - 1200 mm

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Image
Image

Slaggrindar Motordrivna

Motordriven slaggrind typ Frigg höjd 2000 mm försedd med eller utan tre rader taggtråd.
Grindarna levereras i profilfyllt varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461,
alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan.

Grindarna levereras med kraftig profilfylld ram i dim. 80x60 mm med kullagrade gångjärn för robust och driftsäker funktion. Grindarna levereras med kraftiga grindstolpar försedda med fotplattor. Grindarna är kompletta och färdigmonterade med testad automatik för en snabb och enkel installation.
Öppningsriktning: Normalt inåtgående.
Höjd: 2000, 2400 mm, annan höjd på begäran.
Dagmått: 4000 – 12 000 mm

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005.
Andra RAL-färger mot förfrågan.

Grinden är utrustad med klimatanpassad styrutrustning typ Mjölner H102. 
Vidare är systemet kompletterat med överlastskydd och frekvensmodulator för jämn gång samt mjuk start och stopp för optimal funktion. Styrutrustningen är monterad på grindstolpen och tὕv-godkänd i enlighet med EN 13241-1.

Styrning och funktion av grindarna kan anpassas efter önskemål med öppning via valfritt impulsdon, typ GSM- modul, kodlås, kortläsare, nyckelbrytare, radio m.m.

Grindarna levereras alltid med elektromagnetiskt lås för säker låsning
( hållkraft ca.540 kg ), radioöppning inkl. en hansändare ( 2 kanal ), blinkande varningsljus i orange, fotoceller, klämskydd, m.m. i enlighet med EU- standarden EN 13241-1.

Stängning kan ex. ske automatiskt efter inställbar tid med slinga/fotocell som säkerhet.

Skjutgrindar Manuella

Manuella fribärande profilfyllda skjutgrindar i varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461. alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Grindarna är uppbyggda på en undre profilbalk och med påbyggd profilfylld grindram med profiler med ett max c/c avstånd på 100 mm. Vid önskemål kan grindramarna nätfyllas. Grindkonstruktionen är upphängd i dubbla rullset och kullagrade styrrullar för att ge exakt styrning av den frihängande grindbalken. Grindlåsning med hänglås eller Locinox.

Skjutgrindarna är tὕv-godkändA i enlighet med EN 13241-1. Höjder finns som standard från 2000 mm med eller utan tre rader taggtråd.                              Dagmått / öppningsbredd finns från 4000 – 7000 mm.

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Image
Image

Skjutgrindar Motordrivna

Fribärande profilfyllda skjutgrindar i varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461. alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Grindarna är uppbyggda av en kraftig undre profilbalk och med påbyggd profilfylld grindram med profiler på ett max c/c avstånd om 100 mm. Vid önskemål kan grindramarna nätfyllas. Grindkonstruktionen är upphängd i rullset med kullagrade styrrullar för att ge exakt styrning av den frihängande grindbalken.

Skjutgrindarna är tὕv-godkända i enlighet med EN 13241-1. Höjder finns som standard från 2000 - 2400 mm med eller utan tre rader taggtråd eller hajfena som tillval. Dagmått / öppningsbredd finns från 4000 – 22000 mm.

Grindarna är utrustade med klimatanpassade styrutrustningar typ Sleipner H 102 kompletterade med frekvensmodulator för jämn gång samt mjuk start och stopp för optimal funktion.  Styrutrustningen är tὕv-godkänd i enlighet med EN 13241-1 och monterad i ett ”fullhöjdsskåp” för att ge en trygg, stabil och servicevänlig funktion.

Styrning och funktion av grindarna kan anpassas efter önskemål med öppning via valfritt impulsdon, typ GSM- modul, kodlås, kortläsare, nyckelbrytare, radio m.m.

Stängning kan ex. ske automatiskt efter inställbar tid med slinga/fotocell som säkerhet. Vidare förses grindarna med varningsljus, radioöppning, klämskydd och skyddsanordningar m.m. 

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan. 

Vikgrindar Motordrivna

Snabbvikgrindar typ Valhalla i profilfyllt varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461, alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Vid stora öppningsmått levereras grindramarna i aluminium.

Grindarna levereras med kraftig profilfylld ram med kullagrade gångjärn för robust och driftsäker funktion. Grindarna levereras med kraftiga grindstolpar försedda med fotplattor. Grindarna är kompletta och färdigmonterade med testad automatik för en snabb och enkel installation. Snabbvikgrindarna är CE- och tὕv-certifierade i enlighet med EN 13241-1, identifieringsorgan: 1,017. Överklättringsskydd typ hajtand. 

Öppningsriktning: Normalt inåtgående.                                                                      Höjd: 2000, 2400 mm, annan höjd mot förfrågan.                                              Dagmått / öppningsbredd: 4000 – 12 000 mm.

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Grindarna är utrustade med klimatanpassad styrutrustning typ Mjölner H102 med öppnings/stängningstid ca 1 m/s. Vidare är systemet kompletterat med överlastskydd och frekvensmodulator för jämn gång samt mjuk start och stopp för optimal funktion. Styrutrustning monterad på grindstolpen är CE- och tὕv-certifierad, identifieringsorgan: 1,017.
Styrning och funktion av grindarna kan anpassas efter önskemål med öppning via valfritt impulsdon, typ GSM- modul, kodlås, kortläsare, nyckelbrytare, radio m.m.

Grindarna levereras alltid
med elektromagnetiskt lås för säker låsning ( hållkraft ca.540 kg ), radioöppning inkl. en hansändare ( 2 kanal ), blinkande varningsljus i orange, fotoceller, klämskydd, m.m. i enlighet med EU- standarden EN 13241-1.

Stängning kan ex. ske automatiskt efter inställbar tid med slinga/fotocell som säkerhet.

Image