INDUSTRISTÄNGSEL

Industristängsel 

Industristängsel av flätverkstyp i Magnelis® utförande för högsta kvalitet. Industristängsel med nät, stagtråd, stolpar och stag som standard. Industristängslet kan kompletteras med tre rader taggtråd för att uppfylla SSF´s rekommendationer. Industristängsel levereras som standard i höjden 2000 mm med maskstorlek om 50x50 mm och trådtjocklek på ca 3,0 mm.

Industristängsel går att få i flera höjder, från 1500 mm upp till 4000 mm och i maskstorlekar från 20 mm upp till 50 mm. Stolpar i dim. 50x50 och 60x60 mm som standard. Andra dimensioner anpassas efter höjd. Industristängslet är anpassat för att kompletteras med alla sorters grindar.
Färger i Magnelis® alt. Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Magnelis® är en beläggning av Zn+Al+Mg vilket ger en överlägsen korrosionsbeständighet med stora ekologiska fördelar.

 

https://www.arcelormittalbegroup.se/images/pdf/Magnelis_broschyr_SE.pdf
https://www.arcelormittalbegroup.se/magnelis

Image
Image

Panelstängsel

Panelstängsel levereras vanligtvis i industrihöjden 2030, 2230 alt. 2430 mm, med eller utan tre rader taggtråd. Maskstorlek 50x200 mm, tråd- dimension 6/5/6 mm eller i 8/6/8 mm. Panelerna levereras i varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461 alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Stolpar anpassade efter höjden på paneler, där panelerna monteras med rostfria bygelbeslag och brytmutter för en säker infästning.   

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Palissadstängsel

Palissadstängsel med utanpåliggande profiler.
Palissadstängsel levereras vanligtvis i industrihöjden 2000, 2400 mm med utanpåliggande stålprofiler. Palissaden är uppbyggd med liggande RHS profiler med påsvetsade utanpåliggande profiler. Stolpar i RHS profil avsedda för direktgjutning med dimension anpassad till vald palissadhöjd.

Palissaderna monteras med speciella beslag för en stark och säker infästning. Palissaderna levereras i varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461 alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan.

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Image
Image

Securifor® säkerhetsstängsel

Securifor® panelstängsel är lämpligt som skydd kring säkerhetsanläggningar, industrier, kommersiella fastigheter, järnväg m.m.

Securifor® panelstängsel är en stark och flexibel säkerhetslösning. Stängslets täta maskor ger ett effektivt överklättringsskydd med maskstorlek som förhindrar att man får grepp med fingrar och tår. Panelen är klassad för att motstå upprepade intrångsförsök med vanliga intrångsverktyg i någon minut.

Securifor® paneler finns i flera höjder för anpassning efter Ert säkerhetsbehov. Materialet levereras i varmförzinkat utförande enl. EN-ISO1461, alt. varmförzinkade och pulverlackerade enl. RAL skalan. Stolpar anpassade efter stängselhöjd kompletterade med Securifors systeminfästningar.

Färger i Varmförzinkat, Mörkgrön RAL 6005, Olivgrön RAL 6013, Svart RAL 9005. Andra RAL-färger mot förfrågan.

Elstängsellarm

Som säkerhetshöjande åtgärd kring ett nytt eller befintligt område är ett elstängsellarm en mycket effektiv lösning. Elstängsellarmet installeras på befintligt eller nytt industristängsel / panelstängsel. Systemet är i grunden uppbyggt av centralenhet, isolatorstolpar samt 16 st strömförande larmtrådar. Elstängsellarm verkar både som ett preventivt och aktivt inbrottsskydd där förövaren får en mycket smärtsam stöt vid beröring samtidigt som ett larm genereras. Elstängsellarmet kan med fördel kopplas till ett befintligt inbrottslarm eller direkt till larmcentral via ex. GSM- modul.

Image
Image

Viltstängsel

Viltstängsel i höjd 2000 mm ( 2000–24–15 ) med 17 st horisontella trådar i 2,5 mm i varmförzinkat utförande. Nätet monteras på trästolpe rund i impregnerad furu i dim. 80 mm som slås ner i marken, alt. varmförzinkad stolpe i dim. 40 mm rund som slås ner i marken. C/C avstånd mellan stolpar ca 4.0 m.