POLICYS

Kvalitetspolicy

 

TOP Stängsel är en leverantör av stängsel, grindar, larm och säkerhetsprodukter på den svenska marknaden.


TOP Stängsel säljer och levererar kvalitetsprodukter och system från Sveriges ledande tillverkare. Vi vill dela med oss av vår mångåriga erfarenhet från branschen för att uppfylla våra kunders förväntningar på kvalité, funktion, service och leveranssäkerhet.  

Vi vill uppnå detta genom att:

 • Ha god kontakt med våra kunder och leverantörer.
 • Anpassa leveranser och funktioner som väl uppfyller våra kunders förväntningar.
 • Erbjuda service och underhåll av produkter och system för att säkerställa långvarig funktion.
 • Genom högt kundfokus och hög servicegrad skapa långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Ständigt arbeta med egenkontroller och dokumentation.
 • Arbeta flexibelt och erbjuda tekniska lösningar och effektiva funktioner enligt kundens önskemål.

TOP Stängsel levererar varmförzinkade produkter enligt Europanormen EN-ISO 1461.
De flesta av TOP Stängsels produkter är registrerade i BASTA-registret.

https://www.bastaonline.se/Ledningsgruppen      2020-01-09
TOP Stängsel AB

Miljöpolicy

TOP Stängsel är en leverantör av stängsel, grindar, larm och säkerhetsprodukter på den svenska / Stockholmsmarknaden. TOP Stängsel säljer och levererar kvalitetsprodukter och system från Sveriges ledande tillverkare där valet av produkter och system skall ge ett minimalt klimatavtryck.


Vi vill uppnå detta genom att:

 • Lyssna på våra kunder och erbjuda de mest klimatsmarta produktlösningarna.
 • I möjligaste mån använda klimatsmarta fordon/hybridfordon och drivmedel.
 • Sortering av restprodukter och avfall.
 • Erbjuda service och underhåll av produkter och system för att uppnå en lång och optimal livscykel.
 • Att i vårt arbete tänka på klimat- och klimatpåverkan vid förbättring av arbetssätt och rutiner.Ledningsgruppen 2020-01-09
TOP Stängsel  AB

Arbetsmiljöpolicy


TOP Stängsel har som mål att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö för alla anställda och samarbetspartners. Alla anställda skall känna trivsel, delaktighet och därigenom bli motiverade att ta ansvar för att nå företagets mål genom sitt arbete hos TOP Stängsel.

Risker skall förebyggas genom utbildningar, socialt engagemang där företaget såväl som den anställda har ett ansvar att bidra till ett positivt företagsklimat och aktiv arbetsmiljö. Höga säkerhetskrav skall ställas på medarbetare och underentreprenörer i alla led.

Alla anställda har som ansvar att kommunicera och medverka till förbättringar av företagsklimatet och arbetsmiljön på TOP Stängsel.

TOP Stängsel arbetar fortlöpande med förbättringar för att underlätta fysiska arbetsmoment som förekommer i verksamheten, minska utsläpp av skadliga ämnen och minimera risker i verksamheten.

TOP Stängsel arbetar aktivt med riskbedömningar för att förbygga arbetsmiljörisker på våra arbetsplatser.

TOP Stängsel verkar för att vara inkluderande och tolererar inte trakasserier, kränkningar mobbning eller särbehandling i någon form.

TOP Stängsel följer de lagar, avtal och föreskrifter som finns inom arbetsmiljöområdet.


Ledningsgruppen 2020-01-09
TOP Stängsel AB

Personuppgiftsbehandling - GDPR


Information om personuppgiftsbehandling

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata. I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

2. Allmänt

Top Stängsel AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. )

Hos Top Stängsel AB, tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling: • Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig. • Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem. • Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter. • Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

3. Vilken information samlar Top Stängsel AB in om dig?

För att fullgöra begäran från våra kunder, besökare på vår webbplats eller från våra återförsäljare kan du bli ombedd att lämna någon eller några av dessa uppgifter:

 • Ditt namn
 • Ditt personnummer
 • Din e-postadress
 • Din postadress
 • Din leveransadress
 • Ditt telefonnummer
 • Dina kontaktuppgifter

4. När samlar Top Stängsel AB in din information?

Vi samlar in dina personuppgifter när köper eller beställer en vara eller tjänst av oss. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies. När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för våra egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev.

5. Hur använder Top Stängsel AB din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

 • Behandla din beställning
 • Hantera ditt kundkonto
 • Behandla betalningar
 • Leverera produkter
 • Skicka information, nyheter och erbjudanden
 • Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter.

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras endast för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen.

Top Stängsel AB kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vår grupp.

6. Registrerades rättigheter.

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Se kontaktuppgifter nedan.

7. Cookies

En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation.

8. Andra webbsidor

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Top Stängsel AB är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

9. Kontakta oss

Om du har en fråga, till Top Stängsel AB angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta oss via info@topstangsel.se