POLICYS

Kvalitetspolicy

 

TOP Stängsel är en leverantör av stängsel, grindar, larm och säkerhetsprodukter på den svenska marknaden.


TOP Stängsel säljer och levererar kvalitetsprodukter och system från Sveriges ledande tillverkare. Vi vill dela med oss av vår mångåriga erfarenhet från branschen för att uppfylla våra kunders förväntningar på kvalité, funktion, service och leveranssäkerhet.  

Vi vill uppnå detta genom att:

 • Ha god kontakt med våra kunder och leverantörer.
 • Anpassa leveranser och funktioner som väl uppfyller våra kunders förväntningar.
 • Erbjuda service och underhåll av produkter och system för att säkerställa långvarig funktion.
 • Genom högt kundfokus och hög servicegrad skapa långsiktiga relationer med våra kunder.
 • Ständigt arbeta med egenkontroller och dokumentation.
 • Arbeta flexibelt och erbjuda tekniska lösningar och effektiva funktioner enligt kundens önskemål.

TOP Stängsel levererar varmförzinkade produkter enligt Europanormen EN-ISO 1461.
De flesta av TOP Stängsels produkter är registrerade i BASTA-registret.

https://www.bastaonline.se/Ledningsgruppen      2020-01-09
TOP Stängsel AB

Miljöpolicy

TOP Stängsel är en leverantör av stängsel, grindar, larm och säkerhetsprodukter på den svenska / Stockholmsmarknaden. TOP Stängsel säljer och levererar kvalitetsprodukter och system från Sveriges ledande tillverkare där valet av produkter och system skall ge ett minimalt klimatavtryck.


Vi vill uppnå detta genom att:

 • Lyssna på våra kunder och erbjuda de mest klimatsmarta produktlösningarna.
 • I möjligaste mån använda klimatsmarta fordon/hybridfordon och drivmedel.
 • Sortering av restprodukter och avfall.
 • Erbjuda service och underhåll av produkter och system för att uppnå en lång och optimal livscykel.
 • Att i vårt arbete tänka på klimat- och klimatpåverkan vid förbättring av arbetssätt och rutiner.Ledningsgruppen 2020-01-09
TOP Stängsel  AB

Arbetsmiljöpolicy


TOP Stängsel har som mål att skapa en säker och trivsam arbetsmiljö för alla anställda och samarbetspartners. Alla anställda skall känna trivsel, delaktighet och därigenom bli motiverade att ta ansvar för att nå företagets mål genom sitt arbete hos TOP Stängsel.

Risker skall förebyggas genom utbildningar, socialt engagemang där företaget såväl som den anställda har ett ansvar att bidra till ett positivt företagsklimat och aktiv arbetsmiljö. Höga säkerhetskrav skall ställas på medarbetare och underentreprenörer i alla led.

Alla anställda har som ansvar att kommunicera och medverka till förbättringar av företagsklimatet och arbetsmiljön på TOP Stängsel.

TOP Stängsel arbetar fortlöpande med förbättringar för att underlätta fysiska arbetsmoment som förekommer i verksamheten, minska utsläpp av skadliga ämnen och minimera risker i verksamheten.

TOP Stängsel arbetar aktivt med riskbedömningar för att förbygga arbetsmiljörisker på våra arbetsplatser.

TOP Stängsel verkar för att vara inkluderande och tolererar inte trakasserier, kränkningar mobbning eller särbehandling i någon form.

TOP Stängsel följer de lagar, avtal och föreskrifter som finns inom arbetsmiljöområdet.


Ledningsgruppen 2020-01-09
TOP Stängsel AB