MONITORING SYSTEM

Monitoring System

Monitoring System för fjärrdiagnostik och enkel åtkomst till grindar, bommar, pollare, portar m.m.
Webbaserat övervakningssystem av ny eller en befintlig installation där grinden, bommen, pollaren eller porten rapporterar potentiella fel automatiskt och beräknar servicedatum baserat på faktiska användningsnivåer. Systemet medger även fjärrkonfigurering av övervakningssystemet ex. ändringar i årsuret, nya/ändrade behörigheter för GSM användare m.m.    Alla händelser och potentiella fel loggas automatiskt i systemet där varje grinds faktiska rörelsecykel visas.

Användbarhet

 • Funktion och kontroll på grindens säkerhetsfunktioner.
 • GSM- modul för öppning av dedikerade användare.
 • Tidur / årsur för uppställning av grinden.
 • Tydlig överblick över grindanvändningen.
 • Grindarna rapporterar fel automatiskt och fel loggas automatiskt.
 • Tydlig indikering av felande grindar. Larm och information om återställning kan även skickas som SMS eller e-post till valfri mottagare.
 • Statistik över komponentdefekter, komponentfel meddelas direkt.
 • Effektivare servicescheman, systemet beräknar servicedatum automatiskt, baserat på faktisk användning av grindarna.
 • Automatisk felloggning med visning av besök och rapporteringstider.
Exempel på övervakningsfunktioner

 • Grind öppen/stängd ( med räknare ) signal
 • Fotocell
 • Klämlist
 • Fordonsdetektor
 • Överlastskydd
 • Styrbox
 • Strömförsörjning
 • Öppningssignal