SERVICE

Service

Service & underhåll
TOP Stängsel verkar utefter Boverkets normer och krav gällande skötsel och tillsyn av motordrivna grindar/portar och liknade anordningar. Genom tecknande av TOP Stängsels serviceavtal ser vi till att era produkter är i gott skick och uppfyller Boverkets regelverk. 

Förslag på Serviceavtal

 • Anslutning av monitoring system, ett webbaserat system för fjärrdiagnostik och enkel åtkomst till grindarna.
 • Servicegenomgång enl. TOP Stängsels serviceprotokoll.
 • Prioritet vid felanmälan vid tecknande av serviceavtal.
 • Som avtalskund får man högre rabatt på TOP Stängsels gällande reservdelsprislista.
 • Möjlighet till genomgång och översyn av ert övriga stängsel och områdesskydd.

Boverkets direktiv
( BFS 2016:2 H16 ) Skötsel och tillsyn av motordrivna portar och liknade anordningar bör utföras minst 2 gånger per år med hänsyn tagen till användningsfrekvens och omgivande miljö.

Tillsyn och skötsel bör omfatta:

 • Funktionen hos säkerhetsanordningar som skydd mot fall, urspårning och fjäderbrott.
 • Klämlisters, fotocellers och övriga säkerhetsanordningars funktion.
 • Manöver och nödstopsfunktion.
 • Att lyftande organ löper och fungerar normalt.
 • Uppsträckning av drivande remmar, kedjor och liknande.
 • Infästning av porten i byggnadsdelar.
 • Att porten inte kan användas när portens gångdörr är öppen.
 • Lager, trummor, länkarmar, motvikter och balanseringsaxlar.
 • Att aktuella varningsskyltar finns på porten.
 • Att dörrkarmar och portbladens styrningar är oskadade.
 • Slitage hos lyftande organ, dess löprullar, drivande delar och dess ihopkopplingar.

*5 paragraf. Med motordriven port och liknade anordning avses port, dörr, vägg, galler och grind som öppnas och stängs med motorkraft, om den är avsedd att användas för personpassage eller passage med sådana fordon som avses i fordonslagen ( 20000002:574 ) eller med fordon som löper på skenor.